טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

חוק תכנון הבנייה

תוכן עניינים

חוקי עזר, תקנות ופסיקה

עו"ד סמדר בן דור בקיאה בהוראות החוק, חוקי העזר, תקנות ופסיקה בתחום תכנון ובניה. הידע התיאורטי בא לידי ביטוי בספרים ובכתבות שכתבה בתחום תכנון ובניה וליקויי בניה. בנוסף, לעו"ד סמדר בן דור ניסיון עשיר, גם במשפט האזרחי והמנהלי וגם במשפט הפלילי, שכן עבדה בעבר כפרקליטה במדור הפלילי בפרקליטות מחוז צפון. שילוב בין תחומי המשפט השונים נותן מענה מדויק לבעיות מורכבות.

עו"ד סמדר בן דור נותנת ייעוץ במהלך הליכי הרישוי, וכן מסייעת בניהול הליכים משפטיים שונים.

כך לדוגמה  ההוראות להכנת תוכנית היתר בניה (גרמושקה) מצויות בחוק התכנון והבניה ובתקנות שהותקנו על פיו.

גם אם מקורה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה. כל דרישה נוספת או שונה מהחוק ומהתקנות טעונה בדיקה ובחינה עו"ד סמדר בן דור בוחנת בביקורתיות את המסמכים עליהם נדרשים לחתום כתנאי מוקדם. עו"ד סמדר בן דור תוכל לייעץ בתחום תכנון ובניה כחוק ולבדוק אם הדרישה אכן מעוגנת בחוק ובתקנות. פעמים רבות משכנעת עו"ד סמדר בן דור את פקידי הרישוי שלא לעמוד על דרישה כזאת או אחרת מאחר ואין היא נובעת מהחוק והתקנות, ולמנוע עיכובים מיותרים.

כך גם באשר לתוכניות מתאר שונות. חוק התכנון והבניה כולל הוראות המתייחסות למכלול התוכניות המוגשות לועדות התכנון והבניה – החל מתוכנית היתר בניה, וכלה בתוכניות מתאר.

בקשת היתר

עורכת דין סמדר בן דור תוכל לסייע בהגשת התנגדות לבקשה להיתר, וכן התנגדות לתוכנית המתאר. עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור תוכל לסייע בהכנת ערר על ההחלטות בנדון לועדת ערר או לוועדה מחוזית, לפי העניין. ידוע כי ועדות מקומיות לתכנון ולבניה שונות, המופקדות על טיפול ברישוי של רוב התוכניות, לא אחידות בצורת טיפולן וישנם הבדלים שונים ולא מעטים בין ועדה לוועדה.

תכנית מתאר מקומית הינה כלי פיננסי אדיר להעשרת בעלי קרקע באמצעות העלאת אחוזי בניה והגדלת אפשרויות הבניה בקרקע. אומנם במקרים כאלה ישלם בעל הקרקע היטל השבחה, אולם שיעור ההיטל הוא מחצית מעלית ערך הקרקע בלבד, ומכאן ברורה ההשפעה הכלכלית האדירה הטמונה בכלי זה. כדי לממש אישור תוכנית נדרש להקפיד על הוראות, אישורים ורישומים בהתאם לחוק ולתקנות ולשם כך כדאי מאד להיוועץ עם עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור.

עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור תוכל לסייע בהגשת התנגדות לבקשה להיתר, וכן התנגדות לתוכנית המתאר. עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור תוכל לסייע בהכנת ערר על ההחלטות בנדון לועדת ערר או לוועדה מחוזית, לפי העניין.

במקרים מתאימים, כאשר הרשות התכנונית פעלה שלא כדין בהפעלת סמכות שלטונית שניתנה לה, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשיבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. העילות וסעדים בעתירה מנהלית, וכן סדרי הדין שונים מאלה שבתביעה אזרחית, ונדרש לצורך ייצוג בעתירה מנהלית עורך דין תכנון ובניה. עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור הינה בעלת ניסיון עשיר בהגשת עתירות מנהליות.

תביעות נזיקין והפרת חוזה

בנוסף, אדם רשאי לתבוע את חברו בנזיקין או בגין הפרת חוזה בבית משפט בשל מעשה בניה בלתי חוקי. לצורך ניהול במשפט רצוי להסתייע בעורך דין תכנון ובניה המצוי גם במשפט אזרחי.

עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור מעניקה שירותים משפטיים בתביעות נזיקין או חוזים שנושאן תכנון ובניה.

כך גם במקרה של מי שמואשם בעבירה פלילית – בין אם מדובר בחבר ועדה מקומית לתכנון ובניה שפעל בניגוד להוראות חוק התכנון והבניה, ובין אם מדובר במי שביצע עבודות בניה בניגוד לחוק התכנון והבניה – הרי מי שמואשם בכך נדרש לסיוע עורך דין, רצוי מאד עורך דין תכנון ובניה שמתמחה גם בתחום הפלילי. עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור מעניקה שירותים משפטיים בתיקים פליליים בנושאי תכנון ובניה.

המקור הראשי לדיני תכנון ובניה הוא חוק התכנון והבניה, התקנות והתוכניות על פיו, אשר מסדירים את כל העניינים הקשורים בתכנון ובניה. חוק התכנון והבניה קובע את מוסדות התכנון ומעניק להם סמכויות, חוק התכנון והבניה כולל הוראות בעניין תוכניות מיתאר ותוכניות נוספות, קובע הוראות בדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות, ומכיל הוראות בדבר רישוי עבודות טעונות היתר.

חוק התכנון והבניה, התקנות והתוכניות כוללים אומנם את ההוראות העיקריות של דיני תכנון ובניה אולם הוראות אלה אינן ממצות ויש להיזקק במקביל גם להוראות הדינים הכלליים בתחומים הללו, דהיינו: להלכות המשפט המנהלי, לדיני חוזים, לדיני נזיקין ולמשפט הפלילי.

הייחודיות

הייחודיות במשרדה של עו"ד סמדר בן דור הוא, השילוב בין תחומי משפט שונים, כאשר כל אחד התחומים הוא תחום עיקרי במשרד.

הקמת בניין, או תוספת בניה או עבודה אחרת בקרקע טעונה היתר בניה. גם שימוש בקרקע או בבנין טעון היתר, כדי להבטיח ביצוע בהתאם לתוכניות החלות על השטח.

משרדה של עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דור מתמחה בתחום התכנון והבניה מזה למעלה מ – 15 שנה. משרדה של עורך דין תכנון ובניה סמדר בן דרור פיתח שיטות עבודה שונות ומקוריות על מנת לפתור בעיות בתחום זה. למשרד מוניטין רב ברחבי הארץ ושיעורי ההצלחות בתיקים השונים גבוה ביותר.

לכתבה בוואלה של עו"ד גלעד זליבנסקי אודות הייחודיות בבחירת עו"ד מומחה לתכנון ובנייה בכל תתי התחומים המשפטיים:

https://law.walla.co.il/item/3557142

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!