טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

עתירות וערעורים מנהליים

עתירות מנהליות 

עתירה מנהלית דומה במידה רבה לבג"ץ. עתירה מנהלית מוגשת לבית משפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כאשר הרשות התכנונית פעלה שלא כדין בהפעלת סמכות שלטונית שהוענקה לה.

משרדנו זכה להישגים נאים בתחום.

ראה לדוגמה: עת"מ 1136/07 שפס נגד מינהל מקרקעי ישראל, שם ביטל בית המשפט את תוכנית רישום שיכון ציבורי. פסק הדין אושר בבית המשפט העליון. עת"מ 2141/04 וינברגר נגד קצב, שם ביטל בית המשפט הלכה למעשה היתר שניתן שלא כדין; עת"מ 1137/03 צרנוב נגד הועדה המקומית, שם נדונה בקשה להיתר לבית בגבעת וולפסון, בטבורה של שמורת טבע הכרמל; עת"מ 4030/06 עתמנה נגד ועדת ערר, שם נפסק שסעיף 122 לחוק התכנון והבניה אינו מאשר "חלוקה שלא בהסכמה" בכל מקרה. (על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון): ה.פ. 367/98 רחום מאיר נגד הוועדה המקומית יזרעאלים ואח' שם בוטלה החלטת וועדה מחוזית להטיל מגבלה על הבניה בשטחים חקלאיים ובוטלה החלטתה לסרב לתת היתר בניה.

ערעורים פליליים וערעורים אזרחיים 

הקו המשותף בין ערעורים פליליים וערעורים אזרחיים הוא, שבשני המקרים לא ניתן בדרך כלל לערער על קביעות עובדתיות, אלא על מסקנות משפטיות בלבד. לצורך כך נדרש לנתח היטב את חומר הראיות והדין הרלבנטי. למשרדנו ידע עיוני וניסיון מעשי רב בתחומי משפט מגוונים, אשר תורמים להצלחתם של אחוז ניכר מהערעורים המוגשים באמצעות המשרד.

ראה לדוגמה: ע"א 2242/03 אברהם נגד עדנאן. מדובר בעבודות שבוצעו למעלה מעשרים שנה קודם לכן, אולם המערערים פנו למהנדס רק בשנת 1998. בית המשפט המחוזי דחה את התובענה מחמת התיישנות, אולם בית המשפט העליון קיבל את הערעור והמשיבים נאלצו לשלם למערערים כמיליון ₪; ע"א 5927/98 בחוס נגד הועדה המקומית, התקבל הערעור שהתייחס למונחים שונים – סטייה ניכרת, הקלה ושימוש חורג; ע"א 2152/04 הועדה המקומית נגד בלוך, פסק דין תקדימי ששינה את הסטטוס קוו בנושא תשלום היטל השבחה לברי רשות, ועוד

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!