טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

תקדימים בבית המשפט העליון

בית משפט העליון

עליון (רע"א 725/05) הועדה המקומית לתיכנון ולבניה שומרון ואח' נגד עוזי ושפרה בלוך


בתיק זה שינינו למעשה את הסטטוס קוו בנושא תשלום היטל השבחה לברי רשות. עד כה נהגו הרשויות לחייב ברי רשות בהיטל השבחה. בעיקבות ערעור שהגשנו קיבלו בתי המשפט עמדתנו וקבעו שלא ניתן להשית היטל השבחה על ברי רשות. מדובר בפסק דין שיש לו משמעות כספית של מאות אלפי שקלים (אם לא מיליונים), ואשר רלבנטי לגבי ועדות תיכנון בכל הארץ. כיום נמצא העניין בבית המשפט העליון, לאחר שהועדה המקומית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. בשלב זה נראה כי פרשנותנו מקובלת גם על שופטי בית המשפט העליון – השופטת ביניש הורתה ליועץ המשפטי לממשלה למצוא לנושא פיתרון חקיקתי.

עליון (עע"מ 4032/10) בושארי נגד שפס (פס"ד מיום 17.5.2012)

בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים קיבל עתירה מינהלית שהגשנו נגד מינהל מקרקעי ישראל ונגד השכן (בושארי), וביטל תוכנית שיכון ציבורי (תרש"צ) שאמורה היתה להיות תואמת לתוכנית בניין עיר (תב"ע) שחלה במקום. בית המשפט קיבל טענתנו, כי בוצע שינוי שלא כדין במיקום קווי המגרשים והגבולות, על מנת שמיבנה גרם המדרגות והמירפסת, אשר נבנו ללא היתר על ידי השכן (בושארי), ייכללו בשטחו שלא כדין.

השכן הגיש ערעור לבית המשפט העליון, וטען בית היתר שלא הוכח שגרם המדרגות הינו בלתי חוקי, שכן לא הוגש בגינו כתב אישום ולא הוצא כנגדו צו הריסה. בית המשפט העליון דחה מכל וכל את טענותיו של השכן, והציע לו למשוך את הערעור.

עליון (ע"א 2242/04) אברהם אברהם נגד עדנאן ראשד ואח'

המערערים התקשרו בהסכם עם המשיבים (מהנדס וקבלן) לבניית ביתם. העבודות בוצעו בשנת 1984. במהלך השנים התגלו סדקים בבית, אולם המערערים לא טיפלו בכך. רק בשנת 1998 פנו למהנדס בניין אשר הודיע להם שקיימים ליקויים בביסוס המיבנה וכי הפיתרון היחיד – הריסת הבית ובניתו מחדש.

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה מחמת התישנות,

בערעור לבית המשפט העליון שהגשנו בשם המערערים נטען, שיש למנות את תחילת ההתיישנות מהמועד שבו התגלו עובדות מהותיות המהוות חלק מעילת התביעה, דהינו: ביקור המומחה, ולא מעת שהתגלו הסדקים בדירה.

הערעור בבית המשפט העליון התקבל, והמשיבים נאלצו בסופו של דבר לשלם למערערים כמיליון ₪.

עליון (ע"א 5927/98) בחוס נגד הועדה המקומית לתו"ב חיפה וחב' מגדלים (השקעות ונכסים)


התקבל הערעור שהגשנו בבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים חיפה. ניתן פסק דין עקרוני המתייחס למונחים השונים – סטיה ניכרת, הקלה ושימוש חורג.

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!