טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

תכנון ובניה

שילוב בין התחומים

עו"ד סמדר בן דור מומחית לתכנון בניה משפט מנהלי, משפט פלילי ומקרקעין  

עו"ד ארנונה ומקרקעין סמדר בן דור מומחית תכנון ובניה, ליקויי בניה, חריגות בניה, זכויות בניה, רישוי בניה, עבירות תכנון ובניה.

מספר עורכי הדין הבקיאים בתחום תכנון ובניה הינו קטן יחסית. לא כל עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין הוא בעל ידע מספיק בדיני תכנון ובניה. גם לא כל עורך דין המתמחה בדיני תכנון ובניה מכיר היטב את המשפט הפלילי בהיבטים של תכנון ובניה.

עו"ד סמדר בן דור עבדה בעבר כפרקליטה במדור הפלילי בפרקליטות מחוז צפון, ומזה כחמש עשרה שנים היא בעלת משרד פרטי המתמחה בדיני תכנון ובניה, ליקויי בניה, משפט פלילי ומשפט מינהלי.

השילוב בין התחומים נותן מענה ייחודי לבעיות בתחום תכנון ובניה.

המקור הראשי לדיני תכנון ובניה הוא חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, וכן התקנות והתוכניות על פיו, אשר מסדירים את כל העניינים הקשורים בליקויי בניה, חריגות בניה ורישוי בניה. חוק התכנון והבניה יוצר את המסגרת של תכנון ובניה, וכולל הוראות הקשורים בתכנון ובניה.

חוק התכנון והבניה כולל סוגים שונים של הוראות, ביניהן הוראות המתייחסות למוסדות התכנון, כגון: ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדה מחוזית תכנון ובניה, ועדת ערר וכו'.

בנוסף חוק תכנון ובניה מעניק לאותם מוסדות סמכויות וכולל בין היתר הוראות בדבר תוכניות מתאר, הוראות בדבר חלוקה ואיחוד של קרקע, והוראות בדבר רישוי עבודות טעונות היתר. בנוסף: חוק התכנון והבניה מסדיר נושא תשלום פיצויים למי שנפגע בגיל הפקעה או למי שנפגע ע"י תוכנית שלא בדרך הפקעה, וכן כולל הוראת בדבר עבירות ועונשין.

על מנת להתמודד עם בעיות הנובעות מהפעלת חוק זה או הפרתו, נדרשת בקיאות הן במשפט מינהלי והן במשפט פלילי, וכן הכרה עמוקה של מאות הוראות התכנון השונות ותוכניות המתאר הרלבנטיות.


עו"ד סמדר בן דור מלווה לקוחותיה הן בשלב ההליך המנהלי עצמו, והן בשלבים המשפטיים שלאחר מכן. החל ממתן ייעוץ למי שמגיש בקשה להיתר רישוי בניה ובתום הבניה מבקש טופס 4, ממי שמכין תוכנית מתאר, מבקש להפקידה ולאשרה, וכן למי שמתנגד להליכים מסוג זה.

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!