טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

גני ילדים

פטור מממ"ד בגן ילדים

משרד החינוך אינו מתקצב בדרך כלל מוסדות חינוך לגיל הרך, ולכן מתפקידה של הרשות המקומית לאפשר פעילותן של מיסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך.

גני ילדים פרטיים ממוקמים בדרך כלל בנכסים המיועדים לדירות מגורים, ולכן מהווים שימוש חורג מהיתר בניה ועל פי רוב גם מתב"ע (תכנית בניין עיר).

מדיניות ועדות התיכנון היא להקל במתן היתרים לשימושים חורגים בכל הקשור לגני ילדים ופעוטונים, בהשוואה לשימושים חורגים אחרים, לאור הצורך הציבורי בגני ילדים בסביבות מגורים.

ועדות התכנון משתדלות להקל ולפשט את הליך קבלת ההיתר לשימוש חורג, אולם יחד עם זאת הן בודקות היטב כל מקרה לגופו, תוך שימת לב לתנאים פיזיים כגון: גודל הנכס, מיקומו, מספר הילדים, מבנה החצר, שימוש בחצר, בטיחות, חנייה ונגישות וכיו"ב.

בדרך כלל נדרש מקלט/ ממ"ד העומדים בדרישות ובתקנים של פיקוד העורף.

ברשויות מסויימות מעניק פיקוד העורף פטור ממקלט/ מ"מד, עם או בלי דרישה לשיפורי מיגון במבנה.

במקרים אלה נדרש מפעיל הגן לצרף תצהיר בו הוא מתחייב שלא להפעיל את הגן בעיתות חירום. בנוסף נדרשת התחייבות הרשות המקומית, לאכוף  ההתחייבות למניעת שימוש בגן.

גן ילדים למרות התנגדות שכנים 

מדיניות ועדות התיכנון היא, שבדרך כלל יש מקום להקל במתן היתרים לשימושים חורגים בכל הקשור לגני ילדים ופעוטונים, בהשוואה לשימושים חורגים אחרים, ובלבד שועדות התיכנון ישקלו ויבדקו היטב כל מקרה לגופו, תוך שימת לב לגודל הנכס, מיקומו, מספר הילדים, שימוש בחצר, בטיחות, חנייה ונגישות וכיו"ב, וכן תוך מתן הזדמנות למי שעלול להיפגע, להשמיע טענותיו.

ועדות התיכנון נוהגות לבקר במקום, לבדוק היטב את המקרה לגופו תוך שימת לב לגודל הנכס, מיקומו, מס' ילדים וכו'.

ועדות התכנון נוהגות להוסיף לדרישות הרגילות למתן היתר (תנאי בטיחות, כיבוי אש וכו'), תנאים ומיגבלות שיש בהם כדי להבטיח צימצום ההפרעה לשכנים, ולאזן בין הצורך הציבורי בגן בסביבת מגורים, ובין זכות התובעים לאיכות חיים סבירה.

.       לעיתים יוגבל מספר הילדים בגן, יוגבלו שעות הפעילות בגן,  יוגבל מספר האירועים בגן, יוגבלו שעות השימוש בחצר הגן, יוגבל מספר הילדים היכולים לשהות בחצר בו זמנית, וכו'.

בדרך כלל יינתנו הוראות לפיתרון מצוקות התנועה והחנייה העלולים להיווצר מקיומו של גן בסביבת מגורים.

ועדות התכנון מגלות יצירתיות רבה במציאת הפתרונות.

כך במקרים מסויימים חייבה ועדת הערר את הגננת להורות להורים להביא את ילדיהם בהפרשי זמן זה מזה, כדי למנוע עומס בשעה מסויימת.

כן התחייבה הגננת לדאוג לכך שמטפלת מטעם הגן תהיה אחראית לאסוף את הילדים ממכוניתם של ההורים.

ההורים מצידם התחייבו, במסמך בכתב, שלא לחנות ליד הגן, אלא במגרש חנייה סמוך.

גני ילדים  ושימוש חורג

הקמת גני ילדים ופעוטונים מהווה אינטרס ציבורי ראשון במעלה במציאות החיים המודרנית, על רקע העובדה שהרשויות אינן מספקות פיתרון או מיסגרת לילדים בגיל זה, והטיפול נעשה באזורי מגורים ולא במבני ציבור אשר נבנו מלכתחילה ליעוד זה.

יחד עם זאת קיים הצורך בבדיקת האיזונים של הצדדים. דהיינו מתן תשובה לציבור ביחס לצורך במתן מיסגרת לטיפול בילדים בגיל הרך, וכן שמירה על איכות חיים סבירה ושמירה על קניינם של השכנים, שהגן מהווה עבורם הפרעה מסויימת.

כך פסק בית המשפט בית המשפט בעתירה מינהלית 1155/00 משולם צעירי נגד ועדת ערר ואח', כדלקמן:

"מדברים שאמרתי עד הנה יוצא ששיכונו של פעוטון בבניין מגורים פרטי הוא הכרח לא יגונה, אך ברור שבכל בניין שבו ימצא פעוטון כזה את משכנו, שם תהיה הפרעה סביבתית מסויימת.

לכן טענתו של צעירי היא מן הסוג המכונה בלע"ז NOT IN MY BACK YARD ובשפת עבר אולי לבא"ש (לא בחצר האחורית שלי). טענה כזאת, בדרך כלל לא תצלח (ראה למשל: בג"ץ 458/98 עיריית ב"ש נגד ממשלת ישראל.)"

מדיניות ועדת התיכנון היא, שבדרך כלל יש מקום להקל במתן היתרים לשימושים חורגים בכל הקשור לגני ילדים ופעוטונים, בהשוואה לשימושים חורגים אחרים, ובלבד שועדות התיכנון ישקלו ויבדקו היטב כל מקרה לגופו, תוך שימת לב לגודל הנכס, מיקומו, מספר הילדים, שימוש בחצר, בטיחות, חנייה ונגישות וכיו"ב, וכן תוך מתן הזדמנות למי שעלול להיפגע, להשמיע טענותיו.

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!